De bescherming van persoonsgegevens is van groot belang voor Harry's Grooming Limited, 5th Floor 101 St Martins Lane, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC2N 4AZ, e-mail: hoi@shopflamingo.com ("Flamingo" of "wij"). Deze Privacyverklaring dient om bezoekers van de website www.shopflamingo.com/nl/nl van Flamingo ("Gebruiker(s)" of "u") te informeren over de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Gegevens") die plaatsvindt op de websites van Flamingo, onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - "AVG").

Zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden (www.shopflamingo.com/nl/nl/servicevoorwaarden), is Flamingo’s webwinkel uitsluitend gericht op klanten die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en in Nederland wonen. Wij verzamelen niet bewust Gegevens van personen onder de 16 jaar en vragen daar ook niet om. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u onze website niet te bezoeken of te gebruiken, en ons geen Gegevens te sturen. Indien wij vernemen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, zullen wij deze gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Flamingo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gerechtvaardigde verwerking van de gegevens van de Gebruikers. De EU-vertegenwoordiger van Flamingo is Feintechnik GmbH Eisfield, Seeweg 4, 98673 Eisfeld, Duitsland, e-mail: hoi@shopflamingo.com.

2. Verwerkte Gegevens en doeleinden van de verwerking

2.1 Gebruiksgegevens

Wanneer de websites van Flamingo wordt bezocht, slaan de servers van Flamingo automatisch bepaalde gegevens van het bezoekende systeem op. Dit omvat het gebruikte type browser, de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit de website van Flamingo wordt bezocht, de gecontroleerde subpagina's van de website van Flamingo, de datum en het tijdstip van toegang, het internetprotocoladres (IP-adres), de internetprovider en gegevens die met dergelijke gegevens vergelijkbaar zijn.

Flamingo gebruikt deze gegevens om de websites beschikbaar te stellen, om mogelijk optredende technische problemen op te sporen en te verhelpen en om misbruik van de diensten van Flamingo te voorkomen en zo nodig te vervolgen. Flamingo gebruikt deze gegevens ook in geanonimiseerde vorm, dat wil zeggen zonder dat de gebruiker kan worden geïdentificeerd, voor statistische doeleinden en om de websites te verbeteren.

2.2 Gegevens verwerkt in het kader van het sluiten van een contract

Voordat producten via Flamingo webshop kunnen worden besteld, moet een met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount worden aangemaakt (tenzij de gebruiker gebruik maakt van de gast checkout, zoals verder hier beneden uitgelegd). Voor de registratie is bepaalde informatie vereist, zoals de naam van de gebruiker, een wachtwoord en een e-mailadres. Gebruikers hebben de mogelijkheid om individuele "scheerplan"-abonnementen aan te maken in het gebruikersaccount gedeelte. In deze context worden bepaalde specifieke gegevens in verband met het "scheerplan"-abonnement verwerkt (bv. leveringsintervallen, type scheerproduct, enz.).

U kunt zich mogelijk registreren voor toegang tot de webwinkel door gebruik te maken van diensten van derden, zoals Facebook. Als u zich heeft geregistreerd voor een account bij ons via Facebook of een andere dienst van derden, zullen wij uw inloggegevens (anders dan uw wachtwoord) voor deze dienst van derden verzamelen en ontvangen in verband met het verlenen van toegang tot de webwinkel als u ons uitdrukkelijk dergelijke informatie verstrekt. Wij zullen dergelijke inloggegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. In elk geval raden wij u aan uw privacy-instellingen op elke dienst van derden en de bijbehorende privacyverklaring te controleren om meer te begrijpen over de openbaarmaking van informatie van uw toepasselijke diensten van derden.

Na het creëren van een gebruikers account of door het gebruik van de gast checkout, gebruikers mogen producten aankopen via de website of Flamingo. De Gegevens die in dit verband aan Flamingo worden overgedragen (bijv. naam van de Gebruiker, e-mailadres, bankrekening- en betaalkaartgegevens, factuuradres en afleveradres) worden gebruikt om het contract met de Gebruiker na te komen.

Bovengenoemde gegevens hebben wij nodig om de Gebruikersaccount in te stellen en te beheren, geautoriseerde Gebruikers te identificeren, de Gebruiker de gewenste functies te kunnen aanbieden en de Gebruiker de door hem bestelde producten toe te zenden. Meer details over de registreren, gast checkout en het gebruik van de functies die op de websites van Flamingo worden aangeboden, met inbegrip van de wijze waarop contracten met Flamingo tot stand komen en kunnen worden beëindigd, zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden: www.shopflamingo.com/nl/nl/servicevoorwaarden. Alle verzamelde betaalgegevens, met inbegrip van uw bankrekening, betaalkaartgegevens en factuuradres, worden gecodeerd en bijgehouden met behulp van methoden die zijn ontworpen om de veiligheid ervan tegen verlies of diefstal te waarborgen, ook tijdens de overdracht aan onze toepasselijke derde partij voor de verwerking van betalingen op basis van de door u gekozen betaalmethode, waaronder momenteel Stripe, Inc., iDeal B.V., bepaalde deelnemers die SEPA-bankoverschrijvingen (Single Euro Payments Area) faciliteren en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., die uw betaalgegevens namens ons verwerkt. Uw betaalgegevens worden bewaard door onze betalingsverwerkers, niet door ons, en het gebruik en de bewaring van die gegevens door de betalingsverwerkers wordt geregeld door de toepasselijke servicevoorwaarden en de privacyverklaring van de betalingsverwerker.

De verwerking van uw betaalgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van uw bestelling. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Gegevens in de hierboven geschetste context is de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Wij gebruiken uw betaalgegevens ook om uw identiteit te verifiëren wanneer u uw account, uw scheerplan of uw bestellingen beheert, of een nieuwe aankoop doet, op basis van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om uw account veilig te houden en frauduleuze transacties te voorkomen. Zoals hierboven vermeld, slaan wij uw betaalinformatie niet op – dat doen onze betalingsverwerkers en wij moeten uw betaalinformatie opvragen bij onze betalingsverwerkers en/of bij u om deze te gebruiken om uw identiteit te verifiëren of om uw scheerplannen te verwerken en uit te voeren.

We gebruiken je email adres ook om je gebruikers account te updaten met de aankoop geschiedenis van alle aankopen die je hebt gedaan met gebruik van dit emailadres. Dit stelt ons in staat om je gast checkout transacties te linken aan je account en stelt ons in staat om onze klanten transacties beter te begrijpen.

2.3 Gegevens die worden verwerkt bij het contact opnemen met Flamingo De websites van Flamingo bieden Gebruikers de mogelijkheid om contact op te nemen met Flamingo. De gegevens die in dit verband aan Flamingo worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de desbetreffende vragen. Voor zover uw contact dient om een overeenkomst met Flamingo aan te gaan, zal de overeenkomst voor Flamingo als wettelijke grondslag dienen om uw Gegevens te verwerken. In alle andere gevallen verwerkt Flamingo uw gegevens op basis van haar gerechtvaardigde belangen bij het onderhouden van haar relatie met u en het afhandelen van uw verzoek in kwestie.

2.4 Andere Gegevens die wij over u ontvangen

Gedekt in sectie 2.5 hieronder.

2.5 Gebruik van cookies

De websites van Flamingo maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën zoals pixel tags of web beacons (voor de doeleinden van deze Privacyverklaring verwijzen we naar deze technologieën afzonderlijk en gezamenlijk als "Cookies"). Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de gegevensdrager van de Gebruiker en die via de browser bepaalde instellingen en gegevens uitwisselen met het systeem van Flamingo. Een cookie bevat normaliter de naam van het domein van waaruit de cookiegegevens worden verzonden en informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatiecode. Cookies stellen Flamingo in staat de website aantrekkelijk vorm te geven voor de Gebruiker en tevens het gebruik te vergemakkelijken door bijvoorbeeld bepaalde invoer op te slaan zodat deze niet herhaaldelijk hoeft te worden ingevoerd.

Cookies kunnen ofwel "sessie-cookies" ofwel "blijvende cookies" zijn. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op uw apparaat worden opgeslagen terwijl u onze diensten opent of gebruikt, terwijl blijvende cookies op uw apparaat worden opgeslagen voor een bepaalde periode nadat u onze website hebt verlaten. Hoe lang een blijvende cookie op uw apparaat blijft, varieert van cookie tot cookie.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

a) Essentiële cookies: Dit zijn Cookies die u in staat stellen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website en andere functies of inhoud op de website die u aanvraagt of wenst te gebruiken. Bepaalde cookies stellen u bijvoorbeeld in staat in te loggen op uw account of gebruik te maken van de "winkelwagen"-functionaliteit op de website. Dergelijke cookies staan algemeen bekend als "essentiële cookies". U kunt deze cookies uitschakelen, maar dit zal de werking van de website belemmeren en kan ertoe leiden dat bepaalde functies en diensten niet meer beschikbaar zijn voor u. Voor zover dergelijke Cookies de verwerking van Gegevens met zich meebrengen, is de wettelijke grondslag ons gerechtvaardigd belang om u toegang te verlenen tot onze website en om de website goed te laten functioneren. Onze essentiële Cookies omvatten:

Naam: HX Aanbieder: Harry’s Grooming Limited en Harry’s, Inc. Doeleinde: Deze cookie is voor versiebeheer en splittesten (het proces waarbij twee versies van een webpagina worden vergeleken en het verschil in prestaties wordt gemeten) op onze website. Het zorgt ervoor dat gebruikers op de juiste versies van de site blijven, zodat ze een consistente ervaring hebben Bewaartermijn: 1 jaar Type: Cookie

Naam: HV Aanbieder: Harry’s Grooming Limited en Harry’s, Inc. Doeleinde: Deze cookie wordt gebruikt voor versiebeheer en split testing (het proces waarbij twee versies van een webpagina worden vergeleken en het verschil in prestaties wordt gemeten) op onze website. Het zorgt ervoor dat gebruikers op de juiste versies van de site blijven, zodat ze een consistente ervaring hebben Bewaartermijn: sessie Type: Cookie

Naam: stripe_mid Aanbieder: Stripe, inc. Doeleinde: een token dat door Stripe (betalingsprovider) is ingesteld om de betaling van online bestellingen te vergemakkelijken Bewaartermijn: 1 jaar Type: Cookie

Naam: stripe_sid Aanbieder: Stripe, inc. Doeleinde: een token dat door Stripe (betalingsprovider) is ingesteld om de betaling van online bestellingen te vergemakkelijken Bewaartermijn: 30 minuten Type: Cookie

b) Functionaliteitscookies: Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij met sommige Cookies nagaan of u de website eerder hebt bezocht of anderszins hebt gebruikt, en zo ja, of u tijdens uw eerdere bezoeken of gebruik voorkeuren hebt aangegeven. Dergelijke Cookies zijn algemeen bekend als "functionaliteitscookies" en zijn blijvende Cookies. U kunt deze Cookies uitschakelen, maar dit zal ons vermogen om de website voor u te personaliseren aantasten. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Gegevens in dergelijke Cookies is toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gerechtvaardigdheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar hoi@shopflamingo.com. Onze functionaliteitscookies omvatten:

Naam: lidcdmc Aanbieder: Google LLC Doeleinde: Dit cookie is ingesteld door Google Tag Manager om te helpen bij script beheer. Bewaartermijn: sessie Type: Cookie

Naam: dcgtmUA-125301635-1 Aanbieder: Google LLC Doeleinde: Dit cookie is ingesteld door Google Tag Manager om te helpen bij script beheer. Bewaartermijn: 1 minuut Type: Cookie

c) Prestatie/analytische cookies: Als u ons daarvoor toestemming geeft, helpen sommige cookies ons te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen over het aantal bezoekers van onze website, welke pagina's bezoekers op onze website bekijken en hoe lang bezoekers pagina's op de website bekijken. Dergelijke Cookies zijn over het algemeen bekend als "prestatie/analytische cookies," en zijn blijvende Cookies. Wij maken gebruik van een aantal derden, zoals hieronder beschreven, om deze diensten te helpen leveren. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Gegevens in dergelijke Cookies is toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gerechtvaardigdheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar hoi@shopflamingo.com. Onze prestatie/analytische Cookies omvatten:

Naam: ga Aanbieder: Google LLC Doeleinde: Google Analytics cookie dat Gebruikers ID's verzamelt en opslaat, een Cookie van een derde partij bediend door Google Bewaartermijn: 2 jaar Type: Cookie

Naam: gcl_au Aanbieder: Google LLC Doeleinde: De Cookie stelt een ID in of leest deze en verzendt vervolgens informatie over wanneer die ID de site heeft bezocht, welke pagina's die ID heeft gezien en, in sommige gevallen, met welke producten er interactie is geweest Bewaartermijn: 3 maanden Type: Cookie

Naam: ga_FH6Z8E9YQQ Aanbieder: Google LLC Doeleinde: Dit cookie is geinstalleerd door Google Analytics Bewaartermijn: 2 jaar Type: Cookie

Naam: gid Aanbieder: Google LLC Doeleinde: Google Analytics gebruikers-id, een Cookie van een derde partij bediend door Google Bewaartermijn: 1 dag Type: Cookie

Naam: hp2_id.3650470712 Aanbieder: Heap Inc. Doeleinde: Gebruikers-ID voor Heap Analytics, click-stream tracking voor websitegebruik analyse Bewaartermijn: 13 maanden Type: Cookie

Naam: hp2sesprops.3650470712 Aanbieder: Heap Inc. Doeleinde: Gebruikers-ID voor Heap Analytics, click-stream tracking voor websitegebruik analyse Bewaartermijn: 30 minuten Type: Cookie

Naam: hjTLDTest Aanbieder: HotJar Limited Doeleinde: Domein controle voor HotJar Analytics, be-vestigt dat gebruiksge-gevens alleen worden verzonden vanaf goedgekeurde domei-nen Bewaartermijn: sessie Type: Cookie

Naam: hjid Aanbieder: HotJar Limited Doeleinde: Gebruikers-ID voor HotJar Analytics, unieke id om klikken en scrollen van gebruikers te volgen Bewaartermijn: 1 jaar Type: Cookie

Naam: hjFirstSeen Aanbieder: HotJar Limited Doeleinde: Sessie tijdstempel voor HotJar Analytics, scroll / klik tracking voor websitegebruik analy-se, meet de sessie start-tijd Bewaartermijn: 30 minuten Type: Cookie

Naam: hjIncludedInSessionSample Aanbieder: HotJar Limited Doeleinde: Dit cookie is ingesteld door Hotjar. Het stelt hotjar in staat om te begrijpen of een gebruiker is onderdeel van de steekproef gedefinieerd door je website's dagelijkse limiet. Bewaartermijn: 2 minuten Type: Cookie

Naam: hjAbsoluteSessionInProgress Aanbieder: HotJar Limited Doeleinde: Sessietijd voor HotJar Analytics, scroll / klik tracking voor website-gebruik analyse, meet de sessie lengte in de tijd Bewaartermijn: 30 minuten Type: Cookie

Naam: IR_gbd Aanbieder: Impact Tech, Inc. Doeleinde: Dit cookie wordt gebruikt om je unieke ID op te slaan dat gebruikt wordt om het apparaat van de gebruiker te identificeren op het moment dat zij de site opnieuw bezoeken gebruikmakend van hetzelde advertentie netwerk. Bewaartermijn: sessie Type: Cookie

Naam: uetsid Aanbieder: Microsoft Corporation Doeleinde: Dit cookie wordt gebruikt om analytische data te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten samen te stellen en de website te verbeteren. Bewaartermijn: 1 dag Type: Cookie

Naam: scid Aanbieder: Snap, Inc. Doeleinde: Dit cookie wordt ingesteld door Snapchat. Dit cookie wordt gebruikt om de Snapchat unieke ID pixel van de gebruiker te serveren en op te slaan. Bewaartermijn: 13 maanden Type: Cookie

Naam: X-AB Aanbieder: Snap, Inc. Doeleinde: Dit cookie wordt gebruikt door de website operator in de context van multi-variatie testing. Dit is een instrument dat gebruikt wordt om elementen op de website aan te passen of te combineren. Dit stelt de website in staat om de beste variatie/versie van de website te vinden. Bewaartermijn: 1 dag Type: Cookie

Naam: sp_id.5f60 Aanbieder: Snowplow Analytics Limited Doeleinde: Dit cookie is geinstalleerd door snowplow en wordt gebruikt om anoniem klik gedrag op de website te meten en de gebruikers ervaring te verbeteren. Bewaartermijn: 2 jaar Type: Cookie

Naam: sp_ses.5f60 Aanbieder: Snowplow Analytics Limited Doeleinde: Dit cookie is geinstalleerd door snowplow en wordt gebruikt om anoniem klik gedrag op de website te meten en de gebruikers ervaring te verbeteren. Bewaartermijn: 30 minuten Type: Cookie

d) Retargeting en reclamecookies: Als u ons daarvoor toestemming geeft, helpen sommige Cookies ons om meer te weten te komen over de pagina's op onze website en op diensten van derden die u bezoekt, en zo ons inzicht in uw interesses en voorkeuren te vergroten, zodat wij u advertenties kunnen aanbieden voor onze producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Dergelijke Cookies zijn over het algemeen bekend als "retargeting en reclamecookies", en zijn blijvende Cookies. Via deze Cookies verzamelen wij informatie over uw online activiteiten nadat u onze website hebt verlaten. Wij maken gebruik van een aantal derde partijen om deze diensten te leveren, waaronder bijvoorbeeld Google. Wij plaatsen advertenties en staan ook advertentienetwerken van derden, waaronder externe advertentieservers, advertentiebureaus, leveranciers van advertentietechnologie en onderzoeksbureaus, toe om advertenties via de website aan te bieden. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Gegevens in dergelijke Cookies is toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gerechtvaardigdheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar hoi@shopflamingo.com. Onze retargeting en reclamecookies omvatten:

Naam: uid Aanbieder: Criteo SA Doeleinde: Dit cookie wordt gebruikt voor het anoniem meten van het aantal website gebruikers en hun gedrag. De data bevat het aantal bezoeken, gemiddelde duur van het bezoek aan de website, pagina's bezocht, etc. met als doel om de voorkeuren van onze gebruikers beter te begrijpen voor advertentie doeleinden. Bewaartermijn: 13 maanden Type: Cookie

Naam: fbp Aanbieder: Facebook, Inc. Doeleinde: stelt adverteerders in staat de doeltreffendheid van advertenties te meten door inzicht te krijgen in de acties die mensen op een website ondernemen Bewaartermijn: 3 maanden Type: Cookie

Naam: test_cookie Aanbieder: Google LLC Doeleinde: Dit cookie is ingesteld door doubleclick.net. Het doel van dit cookie is om vast te stellen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Bewaartermijn: 15 minuten Type: Cookie

Naam: lidid Aanbieder: Google LLC Doeleinde: Dit cookie wordt gebruikt om data te verzamelen over gebruikers gedrag en interactie om advertenties op de website relevanter te maken. Bewaartermijn: 2 jaar Type: Cookie

Naam: IR_9412 Aanbieder: Impact Tech, Inc. Doeleinde: Dit cookie is geinstalleerd door Impactradius en wordt gebruikt om marketing campagnes te ondersteunen. Bewaartermijn: sessie Type: Cookie

Naam: lc2_fpi Aanbieder: LiveIntent, Inc. Doeleinde: Dit cookie is ingesteld door Live Intent en gebruikt om marketing campagnes te ondersteunen. Bewaartermijn: 2 jaar Type: Cookie

Naam: MUID Aanbieder: Microsoft Corporation Doeleinde: Microsoft Gebruikers-ID tracking cookie gebruikt door Bing Ads Bewaartermijn: 13 maanden Type: Cookie

Naam: uetvid Aanbieder: Microsoft Corporation Doeleinde: Dit cookie is geinstalleerd door Microsoft Bing Ads en wordt gebruikt om marketing campagnes te ondersteunen Bewaartermijn: 13 maanden Type: Cookie

Naam: outbraincidfetch Aanbieder: Outbrain Inc Doeleinde: Dit cookie is geinstalleerd by Outbrain Ads en wordt gebruikt om data te verzamelen over de navigatie en algemeen gedrag van de gebruiker op de website. Bewaartermijn: 5 minuten Type: Cookie

Naam: pin_unauth Aanbieder: Pinterest Inc. Doeleinde: Dit cookie is ingesteld door Pinterest en wordt gebruikt om acties van gebruikers te groeperen. Bewaartermijn: 1 jaar Type: Cookie

Naam: sc_at Aanbieder: Snap, Inc. Doeleinde: Dit cookie is ingesteld door Snapchat. Dit cookie wordt gebruikt voor advertentie doeleinden. Het toont relevante advertenties aan de gebruikers door gebruikers gedrag te volgen op Snapchat. Bewaartermijn: 13 maanden Type: Cookie

Naam: pixel Aanbieder: Yotpo, Inc. Doeleinde: Dit cookie wordt gebruikt om de bezoeker relevante content en advertenties te tonen. Bewaartermijn: 1 jaar Type: Cookie

U kunt beslissen of u de meeste Cookies al dan niet aanvaardt. De meeste browsers laten u toe om cookies te verwijderen en hebben een optie om de cookiefunctie uit te schakelen, waardoor uw browser geen nieuwe cookies meer aanvaardt, maar ook (afhankelijk van de geavanceerdheid van uw browsersoftware) waarbij u op verschillende manieren kunt beslissen of u al dan niet elke nieuw Cookie aanvaardt. Om na te gaan welke Cookie-instellingen voor u beschikbaar zijn, kijkt u in het gedeelte "voorkeuren" of "opties" van het menu van uw browser. U kunt er altijd voor kiezen om ons te beletten Cookies te verzamelen door de Cookie-functie van uw browser uit te schakelen of door onze website niet langer te gebruiken. Indien u echter voorkomt dat wij Cookies verzamelen, dient u te weten dat sommige functies op onze website mogelijk niet naar behoren werken.

2.6 Marketing

Flamingo websites bieden Gebruikers de mogelijkheid om marketing e-mails te ontvangen en toestemming te geven voor de verwerking van Gegevens die voor dit doel noodzakelijk zijn. Om zich te registreren voor marketing e-mails moet de Gebruiker zijn of haar e-mailadres opgeven. Aanvullende informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de marketing e-mails en worden niet doorgegeven aan derden, behalve, in bepaalde beperkte gevallen, in de beperkte mate die nodig is voor het verspreiden van dergelijke e-mails. De datum en het tijdstip van registratie en de e-mailverificatie worden ook verzameld bij de registratie. Deze Gegevens worden uitsluitend verwerkt om eventueel misbruik van een e-mailadres vast te stellen. De inhoud van de marketingmails wordt aangepast aan het gedrag van de Gebruiker bij het ontvangen van de e-mails (klikken op links in de e-mail, enz.) en aan producten die een Gebruiker eventueel heeft besteld. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de hierboven beschreven Gegevens is uw toestemming. De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de gerechtvaardigdheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die vóór de intrekking werd gegeven. Om zijn toestemming in te trekken, kan de Gebruiker contact opnemen met Flamingo via het e-mailadres dat in punt 7 hieronder wordt vermeld.

Wij bieden Gebruikers keuzemogelijkheden met betrekking tot bepaalde vormen van Gegevensgebruik, met name op het gebied van marketing en reclame. Wij hebben een communicatievoorkeurencentrum opgezet binnen uw accountgedeelte waar Gebruikers bepaalde beslissingen kunnen bekijken en nemen over hoe wij met Gebruikers communiceren.

Wij kunnen uw naam en verzendadres ook gebruiken om u informatie en materiaal te mailen over ons en onze producten en diensten waarvan wij denken dat het interessant voor u kan zijn, op basis van ons gerechtvaardigde zakelijke belang bij marketing aan personen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in onze producten en diensten. U kunt er altijd voor kiezen dergelijke berichten niet te ontvangen wanneer u een account bij ons registreert, en u kunt het ontvangen van deze berichten op elk gewenst moment stopzetten door ons een e-mail te sturen op hoi@shopflamingo.com.

3. Ontvangers van de Gegevens van de Gebruikers

Flamingo krijgt hulp van externe dienstverleners voor bepaalde technische verwerkings- of bewaarprocessen en gegevensanalyse (bijv. voor het verkrijgen van geaggregeerde, niet-persoonlijke statistieken uit gegevensbestanden of voor de opslag van reservekopieën), zoals Google, Inc. Voor de doeleinden van verwerking, hosting en opslag worden Gegevens van Gebruikers ook gedeeld met Amazon Web Services, Inc. en andere bedrijven van de Harry's groep, zoals Harry's, Inc. en Harry's USA, Inc., beide gevestigd te 75 Varick Street, New York, New York 10013. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan hoge normen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Zij zijn verplicht tot strikte geheimhouding en verwerken Gegevens alleen wanneer zij daartoe opdracht hebben gekregen van Flamingo en volgens de instructies van Flamingo. Voor zover een dergelijke partij namens ons persoonsgegevens verwerkt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Daarnaast worden uw Gegevens doorgegeven aan bezorgdiensten of betalingsproviders, zoals Stripe, Inc., iDeal B.V., bepaalde deelnemers die SEPA-bankoverschrijvingen (Single Euro Payments Area) faciliteren en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestellingen.

In individuele gevallen kunnen uw Gegevens ook worden doorgegeven aan advocaten, accountants of belastingadviseurs om doeltreffend advies mogelijk te maken. Dit is gebaseerd op Flamingo’s gerechtvaardigde belang bij het beschermen van haar juridische, boekhoudkundige en fiscale posities of het belang van andere partijen die betrokken zijn bij eventuele procedures. Flamingo eist van alle derden dat zij de veiligheid van uw Gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet.

Sommige van de bovengenoemde ontvangers, zoals Harry's, Inc., Harry's USA, Inc., Google, Inc., Amazon Web Services, Inc. en sommige van de derde partij cookie providers die worden genoemd in paragraaf 2.5 hierboven, zijn gevestigd in landen die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte liggen en die, volgens de Europese Commissie, geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Flamingo waarborgt dat de Gegevens aan deze ontvangers worden doorgegeven in overeenstemming met de specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften inzake internationale doorgifte van persoonsgegevens aan dergelijke landen (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en is standaard contractuele bepalingen aangegaan die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, die toegankelijk zijn door contact op te nemen met Flamingo via de onderstaande contactgegevens.

Als Flamingo Gegevens buiten de EU/EER overdraagt, zal dit alleen gebeuren als dit in overeenstemming is met de AVG. Dit betekent dat de doorgifte van uw Gegevens naar landen buiten de EU/EER zal worden uitgevoerd: (i) als er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is, waaruit blijkt dat het land of gebied in kwestie een adequaat beschermingsniveau biedt; (ii) als er passende waarborgen voor de bescherming van uw Gegevens zijn, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of een overeenkomst op basis van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie; of (iii) als er een andere gerechtvaardigde uitzonderingsgrond is voor de internationale doorgifte van uw Gegevens (zoals, in sommige gevallen, op basis van uw toestemming). De landen waarvoor een adequaatheidsbesluit bestaat, zijn te vinden op de website van de Europese Commissie. Indien uw Gegevens op basis van passende waarborgen worden doorgegeven, kunt u in het kader van uw recht op inzage een kopie vragen. Waar van toepassing, geldt dit ook voor andere gerechtvaardigde uitzonderingsgronden.

Harry's, Inc. en Harry's USA, Inc. zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield dat is opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van Gegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Unie. Hoewel Harry's, Inc. en Harry's USA, Inc. zich niet beroepen op het Privacy Shield als wettelijke grondslag voor de internationale doorgifte van Gegevens in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de EU in zaak C-3111/18, zijn beide nog steeds zelf gecertificeerd voor de Privacy Shield-beginselen en houden zij zich daaraan. Om de certificering van Harry's, Inc. en Harry's USA, Inc. te bekijken, ga naar www.privacyshield.gov.

Behalve in de gevallen uiteengezet in deze Privacyverklaring, draagt Flamingo Gegevens alleen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker over aan derde partijen indien de wet of een administratieve of gerechtelijke richtlijn dit voorschrijft.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw Gegevens slechts zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of verslagleggingsvereisten.

Om de toepasselijke bewaartermijn voor Gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw Gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Gegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Voor Gegevens die niet voor wettelijke doeleinden bewaard hoeven te worden of waarbij ons gerechtvaardigd belang niet zwaarder weegt dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, bewaren wij uw Gegevens maximaal 24 maanden vanaf het moment waarop u uw abonnement bij ons opzegt.

Gebruiksgegevens (zie punt 2.1 hierboven) zullen worden bewaard voor een periode van maximaal 10 dagen. Nadat Flamingo dergelijke gegevens heeft verwijderd, kunnen deze nog gedurende een extra periode worden bewaard in de back-ups of archieven van Flamingo’s, of worden bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Flamingo’s of op basis van haar gerechtvaardigde belang in verband met (potentiële) gerechtelijke procedures.

5. Rechten van de Gebruikers

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten kunnen Gebruikers die gedetailleerde informatie wensen over de verwerking van Gegevens die op hen betrekking hebben, te allen tijde contact opnemen met Flamingo. Indien Gebruikers vaststellen dat de Gegevens die over hen zijn bewaard onjuist of onvolledig zijn, kunnen zij eisen dat deze Gegevens worden gerectificeerd of aangevuld. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen die per geval door Flamingo worden beoordeeld, kunnen Gebruikers ook verzoeken om gegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Zij kunnen ook vragen om de Gegevens die zij aan Flamingo hebben verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om dergelijke Gegevens over te dragen aan een derde partij. Gebruikers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Ten slotte heeft de Gebruiker het recht om, op grond van redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. Flamingo zal de Gegevens niet langer verwerken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruikers of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen. Wanneer Gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebben de Gebruikers het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens die op hem of haar betrekking hebben voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

6. Verandering van eigendom of zeggenschap

Indien wij worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, failliet gaan of bankroet gaan, of al onze activa of een deel daarvan verkopen, kunnen uw Gegevens worden verkocht of overgedragen in verband met de transactie in kwestie. Indien dergelijke gebeurtenissen plaatsvinden, blijft deze Privacyverklaring van toepassing op uw Gegevens. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Gegevens in deze context is, al naar gelang het geval, de uitvoering van een contract met u of de gerechtvaardigde zakelijke belangen van Flamingo.

7. Contactinformatie

De Gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met Flamingo met betrekking tot vragen over de verwerking van Gegevens door Flamingo en de uitoefening van de rechten die de Gebruiker ten aanzien van die verwerking kan doen gelden. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Flamingo via de hierboven vermelde contactgegevens. Het Flamingo Data Privacy Team kan gecontacteerd worden op security-council@harrys.com.

Status Augustus 2021

Volg ons voor

feel-good content

Flamingo LogoFlamingo Illustration
Flamingo logo

Flamingo en Flamingo Design zijn trademarks en of geregistreerde trademarks van Harry's Inc. of zijn relaties

Flamingo logo

Flamingo en Flamingo Design zijn trademarks en of geregistreerde trademarks van Harry's Inc. of zijn relaties

Volg ons voor

feel-good content

Flamingo LogoFlamingo Illustration